Zomerkring ‘Vrede kun je leren!’

Parkstraatgemeente Kastanjelaan 22e, Arnhem

Je naaste liefhebben als je zelf en ook de vreemdeling liefhebben, de ander die níet is als wij, dat valt nog niet altijd mee. Afgelopen themakring van de doopsgezinden Arnhem ging over het thema ‘Vrede kun je leren!’. Dit bleek echter zo’n groot thema dat er nog wel drie bijeenkomsten aan gewijd kunnen worden. De… Continue reading Zomerkring ‘Vrede kun je leren!’

Zomerkring ‘Vrede kun je leren!’

Parkstraatgemeente Kastanjelaan 22e, Arnhem

Je naaste liefhebben als je zelf en ook de vreemdeling liefhebben, de ander die níet is als wij, dat valt nog niet altijd mee. Afgelopen themakring van de doopsgezinden Arnhem ging over het thema ‘Vrede kun je leren!’. Dit bleek echter zo’n groot thema dat er nog wel drie bijeenkomsten aan gewijd kunnen worden. De… Continue reading Zomerkring ‘Vrede kun je leren!’

Zomerkring ‘Vrede kun je leren!’

Parkstraatgemeente Kastanjelaan 22e, Arnhem

Je naaste liefhebben als je zelf en ook de vreemdeling liefhebben, de ander die níet is als wij, dat valt nog niet altijd mee. Afgelopen themakring van de doopsgezinden Arnhem ging over het thema ‘Vrede kun je leren!’. Dit bleek echter zo’n groot thema dat er nog wel drie bijeenkomsten aan gewijd kunnen worden. De… Continue reading Zomerkring ‘Vrede kun je leren!’

Kerkdienst – 23/07/2023

Waalse Kerk Gasthuisstraat 1, Arnhem

Voorganger: ​Theo Pieter de Jong, Schaarsbergen. Deze dienst is in het Nederlands.Vin d’amitié na afloop van de dienst.

Zomerdienst – Parkstraat – 30/07/2023

Parkstraatgemeente Kastanjelaan 22e, Arnhem

In de zomer vinden gezamenlijke diensten plaats met de Doorsgezinden, de Parkstraatgemeente en de Jansbeek Ekklesia. In deze dienst gaat Johan Goud voor.

Zomerdienst – Doopsgezinden – 06/08/2023

Waalse Kerk Gasthuisstraat 1, Arnhem

In de zomer vinden gezamenlijke diensten plaats met de Doorsgezinden, de Parkstraatgemeente en de Jansbeek Ekklesia. In deze dienst gaan Aly Meijer en Ella Dankoor voor.

Zomerdienst – Laudenviering – 13/08/2023

Waalse Kerk Gasthuisstraat 1, Arnhem

De Jansbeek Ekklesia organiseert in het kader van de gezamenlijke zomerdiensten een Laudenviering in de Waalse Kerk. Een Lauden is een kloosterlijke ochtendviering waar geen specifieke voorgang is. De laudenviering is onderdeel van het getijdengebed, een meditatieve gebedsvorm die men in de kloosters beoefent.

Kerkdienst – 27/08/2023

Waalse Kerk Gasthuisstraat 1, Arnhem

Voorganger: Joost Röselaers. De muzikale medewerking is van het koor Decades o.l.v. Wieneke Groot. De preek van deze dienst is hier te downloaden. Vin d’amitié na afloop van de dienst.

Open Monumentendag

Waalse Kerk Gasthuisstraat 1, Arnhem

De Waalse kerk doet ook dit jaar weer mee met de Open Monumentendag 9 september 2023.  De titel vanuit de organisatie rond de Monumentendag luidt dit jaar: Leven en Doorgeven. Wij hebben gemeend hierop in te haken met kunstzinnige bijdragen van mensen uit de verschillende kerkelijke groeperingen die gebruik maken van onze kerk. Rond half… Continue reading Open Monumentendag

Portes ouvertes

Waalse Kerk Gasthuisstraat 1, Arnhem

Van harte welkom bij de Portes Ouvertes in de Waalse Kerk Arnhem! In de Portes Ouvertes worden overdenken gehouden over een (actueel) thema. De voertaal is Nederlands, inbreng in het Frans is meer dan welkom. De overdenking deze keer betreft het thema van de preek van eind augustus en die tijdens de Vin d'Amitié de… Continue reading Portes ouvertes

Coventry Vredesgebed – 15/09/2023

Waalse Kerk Gasthuisstraat 1, Arnhem

Van 16 tot 24 september is het Vredesweek 2023; de Raad van Kerken heeft een overzicht van het programma. Zoals altijd is iedere vrijdag om 12.30 uur in de Waalse Kerk het Coventry Vredesgebed.