Coventry-gebed

Waalse Kerk Gasthuisstraat 1, Arnhem

Het Coventry-gebed is een gebed om vrede en verzoening; elke vrijdag van 12.30u tot 13.00u. Het Coventry-gebed is een initiatief van de Raad van Kerken Arnhem.

Keti koti viering

Op 1 juli 1863 eindigde wettelijk gezien deslavernij in het Nederlands koninkrijk. HetComité 30 juni – 1 juli Arnhem en degezamenlijke kerkgemeenschappen vanArnhem organiseren deze herdenkingsdienstom zo bij te dragen aan een heilzameverwerking van ons Nederlandseslavernijverleden.In de kerkdienst gaan vertegenwoordigersvan verschillende kerken voor. Muziek doorzanggroep EBG en de cantorij van deSalvatorkerk. Na de dienst is… Continue reading Keti koti viering

Kerkdienst – 23/06/2024

Waalse Kerk Gasthuisstraat 1, Arnhem

Voorganger: Joost RöselaersMuziek: Koor Decades Nog in Pinkstersferen staan wij zondag stil bij de geest. Wat is dat eigenlijk, de geest? Bestaat het wel? En zo ja hoe kan de geest invloed hebben op ons leven van alledag? We lezen uit het scheppingsverhaal van Genesis, wanneer de eerste mens (Adam) pas tot leven komt als… Continue reading Kerkdienst – 23/06/2024

Pelgrimsviering

Waalse Kerk Gasthuisstraat 1, Arnhem

Eens in de maand op een woensdag organiseert de Doopsgezinde gemeente een pelgrimsviering.  Programma:Vanaf 9.00 uur: Welkom, binnenkomen in stilte9.30 uur: Meditatieve viering van een half uur10.00 uur: Koffie en thee 10.30 uur: Wandeling naar en in Park Sonsbeek in stilte en al pratend weer terug naar de Waalse kerk12.00 uur: Potluck lunch en nagesprek13.00 uur: Afronding… Continue reading Pelgrimsviering

Coventry-gebed

Waalse Kerk Gasthuisstraat 1, Arnhem

Het Coventry-gebed is een gebed om vrede en verzoening; elke vrijdag van 12.30u tot 13.00u. Het Coventry-gebed is een initiatief van de Raad van Kerken Arnhem.

Zomerkring

Gesprekken in de Voorhof van de Parkstraatgemeente, Kastanjelaan 22e, Arnhem en in de tuinen van het Spijkerkwartier. Opgeven: zie website. Drie vrijdagavonden samen met mensen van 4 andere kleine geloofsgemeenschappen in Arnhem in gesprek rond biodiversiteit en het Joodse Loofhuttenfeest.Aly Meijer, predikant van de Doopsgezinde Gemeente zal het thema inleiden en de gesprekken begeleiden. 

Coventry-gebed

Waalse Kerk Gasthuisstraat 1, Arnhem

Het Coventry-gebed is een gebed om vrede en verzoening; elke vrijdag van 12.30u tot 13.00u. Het Coventry-gebed is een initiatief van de Raad van Kerken Arnhem.

Vesperviering

Waalse Kerk Gasthuisstraat 1, Arnhem

De vespers zijn een onderdeel van het getijdengebed, een meditatieve gebedsvorm die men in de kloosters beoefent. Door samen de psalmen te zingen, te luisteren naar orgelmuziek en in stilte te mediteren is er ruimte voor bezinning en ontstaat een sfeer van verbondenheid en harmonie. De vespervieringen zijn een initiatief van de Jansbeek ekklesia.

Coventry-gebed

Waalse Kerk Gasthuisstraat 1, Arnhem

Het Coventry-gebed is een gebed om vrede en verzoening; elke vrijdag van 12.30u tot 13.00u. Het Coventry-gebed is een initiatief van de Raad van Kerken Arnhem.